Το ΥΣ φρόντισε να εξυπηρετούνται τα μέλη του ΑΑΣΤ με προϊόντα, τόσο σε υλική μορφή, στο κατάστημα Scottish Rite Shop στην οδό Αβέρωφ 30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από 18:30 έως 20:00, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή.
 

Supreme Council took care to serve the members of AASR with products, both in physical form, at the Scottish Rite Shop at 30 Averof Street, and in electronic form.