Οι Αξιωματικοί του Υπάτου Συμβουλίου του 33º διά την Ελλάδα του Α.Α.Σ.Τ.

 

The Officers of the Supreme Council 33º for Greece A.A.S.R.

Elected for 2019- 2021

Κραταιότατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης - Sovereign Grand Commander

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΡΑΚΙΟΣ 33º EMMANOUIL GERAKIOS 33º

Επ. Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης - Ενεργό Μέλος Αξ.·. Διεθνών Σχέσεων- Emeritus Sovereign Grand Commander - Active Member, Officer for International Affairs.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΜΑΛΑΚΗΣ 33º - SPYRIDON CAMALAKIS 33º

Κραταιός Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης - Lieutenant Grand Commander

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 33º

ATHANASIOS NIKOLAIDIS 33º

Κραταιός Μέγας Καγκελάριος, - Grand Chancellor

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ 33º -

SPYRIDON CHOURMOUZIADIS 33º

Κραταιός Μέγας Γενικός Γραμματεύς καί Σφραγιδοφύλαξ της Ι:. Α:. - Grand Secretary

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ 33º

GEORGIOS GEORGIS 33º

Κραταιός Μέγας Υπουργός της Επικρατείας. Grand MInister of the State

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ 33º - EMMANOUIL KARAVELAKIS 33º

Κραταιός Μέγας Υπουργός της Επικρατείας, Μέγας Ρήτωρ. Grand Orator

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ 33º - CHARALAMBOS PRIFTIS 33º

Κραταιός Μέγας Θησαυροφύλαξ- Grand Treasurer

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ  33º

MICHAIL PAPACHASTAS 33º

Κραταιός Μέγας Βιβλιοφύλαξ - Αρχειοφύλαξ. Grand Keeper of Arciv

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΤΑΒΑΛΗΣ 33º

KONSTANTINOS VATAVALIS 33º

Κραταιός Μέγας Τελετάρχης - Grand Master of Ceremonies

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 33º

ALEXANDROS KYRIAZIS 33º

Κραταιός Μέγας Αρχηγός των Φρουρών - Grand Captain of the Guard

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΥΚΗΣ 33º -

ATHANASIOS ZEFKIS  33º

Κραταιός Μέγας Δοκιμαστής, Μέγας Σημαιοφόρος - Grand Expert , Standard Bearer

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 33º

IOANNIS PASCHALIDIS 33º

 

Κραταιός Μέγας Ελεονόμος- Grand Almoner

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 33º

ANDREAS PAPAGIANNIS 33º

Κραταιός Μέγας Ευχέτης - Grand Chaplain

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΡΕΝΑΣ 33º

PANTELEIMON VRENAS 33º

Ενεργό Μέλος - Active Member, Emeritus Gr.·. Chancellor

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΥΚΗΣ 33º -

ATHANASIOS ZEFKIS 33º

Please reload

Supreme Council 33º for Greece

© 2015 by SR HERALD GREECE

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

 Supreme Council 33º for Greece AASR

Address:

Scottish Rite  Building Athens

Floors: 4,5,6,7.

2 Sourmeli Str. - 10438 Athens Greece.

 

Mailing Address:

P.O.Box 8142

Postal Code: 10200 Athens Greece 

 

Grand Secretary Tel:    +30 216 800 4604

                            Fax:  +30 216 700 1606

 

Gr.Comm.           Τel:    +30 694 0310 203

 

E mail: info@greecesupremecouncil33.com

 

Ωρες Γραμματείας: 17.30 - 20.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή

 

Secretariat hours : 17.30 - 20.00 Mo - Fr.