Από τις αρχές μας

Κάθε μέλος του Σκωτικού Ελευθεροτεκτονισμού αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο του Τάγματος, και θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να είναι αντάξιο παράδειγμα, σε ό,τι στον Σκωτικό Ελευθεροτεκτονισμό  διδάσκουμε και διακηρύσσουμε.

Η ειρήνη και η αρμονία είναι τα θεμέλια του Τάγματος  μας.

 

Για όλους εμάς, είναι απαράδεκτη κάθε επιδίωξη αποκτήσεως τιμητικών διακρίσεων με ανάξια μέσα.

 

Αυθαίρετες δυνάμεις δεν πρέπει να σφετερίζονται την νόμιμη εξουσία, ούτε αυτή επιτρέπεται να υποβαθμίζεται με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Οι όρκοι δεν πρέπει παραβιάζονται, ούτε τα καθήκοντα να παραμελούνται.   Τα ονόματα και οι τίτλοι θα πρέπει να έχουν αληθές  νόημα.

 

Θα πρέπει να ενσαρκώσουν την επαγγελία της πίστης μας, τις υποσχέσεις μας , και θα πρέπει να συνδεθούν με την ευγενή  προτροπή που ο Ησαΐας, ο Προφήτης και ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ομοίως διδάσκουν:

"επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία"

και  

"Ο Θεός είναι αγάπη και αυτός που μένει στην αγάπη μένει στο Θεό, και ο Θεός εν αυτώ."

 

 

Αποτελεί φροντίδα μας  κάθε Εργαστήριο μας  να είναι πράγματι ένας ναός της ειρήνης και της ομόνοιας και όχι η κατοικία της αυτοδικαίωσης της  εκδικήσεως  ή  της διαμάχης.

 

Το Ύπατο Συμβούλιο είναι πεπεισμένο ότι η φιλανθρωπία και η στοργική καλοσύνη θα είναι πάντα ένθρονες μεταξύ των Πυλώνων  των Εργαστηρίων  μας  και ότι θα είναι αφιερωμένα στις μεγάλες ανεκτικές, γενναιόδωρες, και φιλελεύθερες αρχές του Σκωτικού Ελευθεροτεκτονισμού.

Το Ύπατο Συμβούλιο είναι ευτυχές  για το γεγονός ότι έχουμε  εγκαθιδρύσει και αφιερώσει τα εργαστήρια μας, στην αρετή και τα καλά έργα, όπου τα μαθήματα της σοφίας, της φιλανθρωπίας, του πατριωτισμού, και της ηθικής φιλοσοφίας  εντυπώνονται ως έχουν χαραχθεί  και προβλέπονται από τα Παγκόσμια Συντάγματα του Σκωτικού Δόγματος.

 

OUR ADDRESS:

 

 

Supreme Council 33º for Greece AASR 

Scottish House  -  Masonic Hall

2 SOURMELI  STREET - 10438 ATHENS GREECE.

Our Mailing Address-: Supreme Council 33º,  P.O.Box 8142 -

10200 Athens Greece 

 

Secretariat hours: 17.30 - 20.00 Monday - Friday

 

 

Grand Secretary 

E-mail: greece.supremecouncil33@gmail.com

 

SGC 

E-mail : greece.supremecouncil.sgc@gmail.com

 

Ωρες Γραμματείας: 17.30 - 20.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή

Secretariat hours : 17.30 - 20.00 Mo - Fr.

 

Grand Secretary Tel:    +30 21 6800 4604

Supreme Council Fax:  +30 216 7001606

 

 

 

 

Supreme Council 33º for Greece

© 2015 by SR HERALD GREECE

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Supreme Council 33º for Greece AASR

Address:

Scottish Rite  Building Athens

Floors: 4,5,6,7.

2 Sourmeli Str. - 10438 Athens Greece.

 

Mailing Address:

P.O.Box 8142

Postal Code: 10200 Athens Greece 

 

Grand Secretary Tel:    +30 216 800 4604

                            Fax:  +30 216 700 1606

 

Gr.Comm.           Τel:    +30 216 900 2174

 

E mail: info@greecesupremecouncil33.com

 

Ωρες Γραμματείας: 17.30 - 20.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή

 

Secretariat hours : 17.30 - 20.00 Mo - Fr.