5886/2013 ΕΦ ΑΘ ( 636270) 

 

(Δ/ΝΗ 2014/1046) Ενωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα. Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα σωματεία, εκτός εκείνων που προϋποθέτουν νομική προσωπικότητα. Το μέλος που αποβλήθηκε παράνομα μπορεί να ζητήσει την ακύρωση από το δικαστήριο της απόφασης περί διαγραφής του. Τεκτονική Ενωση. Οι προσβληθείσες αποφάσεις περί καθαίρεσης του ενάγοντα, από το αξίωμά του, και, εκλογής νέων μελών ήταν παράνομες, λόγω μη τήρησης των διαδικασιών του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού και ορθά ακυρώθηκαν. Το δικαίωμα του ενάγοντα δεν ασκήθηκε καταχρηστικά. Απορρίπτεται η έφεση. (Σημείωση Αθανασίου Κρητικού, στη Δ/νη 2014/1046).

Η Θεά Αθηνά Δικαιοσύνη

Supreme Council 33º for Greece

© 2015 by SR HERALD GREECE

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

 Supreme Council 33º for Greece AASR

Address:

Scottish Rite  Building Athens

Floors: 4,5,6,7.

2 Sourmeli Str. - 10438 Athens Greece.

 

Mailing Address:

P.O.Box 8142

Postal Code: 10200 Athens Greece 

 

Grand Secretary Tel:    +30 216 800 4604

                            Fax:  +30 216 700 1606

 

Gr.Comm.           Τel:    +30 694 0310 203

 

E mail: info@sc33greece.org

 

Ωρες Γραμματείας: 17.30 - 20.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή

 

Secretariat hours : 17.30 - 20.00 Mo - Fr.