top of page

Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης εν γένει αρχής

 

 

 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΙΣ

 

 

 

 

 • Εμμανουήλ    Γερακιού του Νικολάου, Δικηγόρου Αθηνών Στουρνάρη 63.

 • Νικολάου  Κουρή , κατοίκου Κηφισιάς, οδός Δοϊράνης αρ. 4

 • Αθανασίου Ζεύκη, κατοίκου Υμηττού, οδός Αδραμυτίου αρ. 15.

 • Σπυρίδωνος      Χουρμουζιάδη, κατοίκου Αθηνών, οδός Καρυάτιδων αρ. 60.

 • Γεωργίου Γεωργή, κατοίκου Αθηνών, οδός Σπύρου Μερκούρη

 • 36, Παγκράτι.

 • Αθανασίου Νικολαΐδη, κατοίκου Αθηνών, οδός Ιασίου αρ. 6.

 • Κωνσταντίνου Βαταβάλη, κατοίκου Αγ.  Παρασκευής Αττικής,

 • οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 65.

 • Αλεξάνδρου    Κυριαζή,      κατοίκου   Ιλίου     Αττικής,     οδός

 • Βελισσαρίου αρ. 30.

 • Παναγιώτη   Κουμεντάκου,   κατοίκου Αθηνών,  οδός  Πρατίνου

 • αρ. 38.

 • Ιωάννη Πασχαλίδη, κατοίκου Αθηνών, οδός Ακροπόλεως αρ. 36 - Δάφνη.

 • Νικολάου Παπαγιαννίδη, κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Κερασούντος αρ. 6 ή Αχαρνών αρ. 19.

 •  Ανδρέα Παπαγιάννη, κατοίκου Αθηνών, οδός Ιθάκης αρ. 3

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

 

Ν  Β , Δικηγόρο, κάτοικο Πειραιώς,

οδός  

 

Με ιδιαιτέρα έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι έχετε υπογράψει κείμενο με τον τίτλο εξώδικο, με αναφορά των ονομάτων μας , το οποίο διανέμετε με ταχυδρομική υπηρεσία το οποίο έχει ώς κατωτέρω:

 

Πληροφορούμεθα από διάφορες ανακοινώσεις σε ιστοσελίδες, αλλά και από επαφές σας προς μέλη μας, ότι συγκροτήσατε το φερόμενο «ΝΕΟ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» με ΥΠΑΤΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ, τον διαγραφέντα από εμάς ΡΑΦΑΗΛ ΝΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ, και όλους εσάς στα διάφορα αξιώματα αυτού του Συμβουλίου.

Ομοίως πληροφορούμεθα ότι ισχυρίζεσθε στα μέλη μας, τα οποία επιχειρείτε να προσελκύσετε να ενταχθούν στο «ΝΕΟ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟ ΥΠΑΤΟ» σας, προβάλλοντες για την προσέλκυση τους, το μεν ότι δήθεν το λειτουργούν στην Αχαρνών από εμάς, από το 1872 ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, είναι παράνομο, το δε ότι εις το δικό σας «ΥΠΑΤΟ» είναι το μόνο νόμιμο Ύπατο και ότι όσοι ενταχθούν, απαλλάσσονται πάσης συνδρομής.

Φυσικά τα μέλη μας, ως ελεύθεροι και χρηστοήθεις, δύνανται με γνώμονα την εντιμότητα που διέπει τους Τέκτονες και τον ηθικό νόμο, είτε να παραμείνουν στο Υπατο της Αχαρνών, με το οποίο συνδέονται με υποσχέσεις και επισήμους διαβεβαιώσεις και το οποίο λειτουργεί νομίμως και είναι αναγνωρισμένο απ' όλα σχεδόν τα Υπατα Συμβούλια του Κόσμου, είτε να ακούσουν εσάς, που ενώ μέχρι πρότινος είχατε ενεργό συμμετοχή σε αξιώματα του δικού μας Κανονικού Υπάτου Συμβουλίου, τώρα φέρεσθε ότι προσχωρήσατε στο υπό την αιγίδα του Νέου Υπάτου υπό τον Ραφαήλ Ντε Σίγουρα.

ΕΠΕΙΔΗ θεωρούμε ότι οφείλετε να μας γνωρίσετε εγγράφως την αποχώρηση σας από το Υπατο Συμβούλιο μας και την προσχώρηση και συμμετοχή σας στο υπό ίδρυση φερόμενο ως ΝΕΟ ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ώστε να προβούμε στην ενημέρωση του Μητρώου των Μελών μας.

ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ να μας ενημερώσετε εγγράφως, εντός διημέρου, από λήψεως παρούσης, εάν όντως προσχωρήσατε και συμμετέχετε στο φερόμενο ως νέο Υπατο Συμβούλιο, άλλως και σε περίπτωση που δεν λάβουμε απάντηση σας, θα θεωρήσουμε την αποχώρηση σας βεβαιωμένη και θα προβούμε στη διαγραφή σας από τα Μητρώα των μελών μας.

 

 

Μεγαλύτερη έκπληξη αισθανθήκαμε παρατηρούντες ότι υπογράφετε ως ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της ενώσεως προσώπων με την επωνυμία:

 

«ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του 33ου και ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ», με έδρα την Αθήνα επί της οδού Αχαρνών 19 και Σουρμελή, παγκοσμίως ανεγνωρισμένου και νομίμως εκπροσωπουμένου.

 

Προφανώς λάβατε την εντολή σας από την ανυπόστατη φερομένη ως δήθεν διοίκηση της παραπάνω ενώσεως προσώπων.

Την νόμιμη διοίκηση της παραπάνω ενώσεως προσώπων ασκεί ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα και το συμβούλιο του.

Σαφέστατα και δεν έχει δημιουργηθεί νέο Ύπατο Συμβούλιο, αντιθέτως ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα σύμφωνα το καταστατικό της ενώσεως προσώπων, τα αρχαία συντάγματα και την με αρ. 590/2015 απόφαση του Αρείου Πάγου ασκεί με το συμβούλιο του την νόμιμη διοίκηση των

 

1) Ενώσεως Προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας με την επωνυμία "ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ου ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ",

2) Ενώσεως Προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας υπό την επωνυμία "ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ",

που εδρεύουν στην Αθήνα και εκπροσωπούνται νόμιμα, όπως ακριβώς περιγράφονται στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

 

Ήδη έχει κοινοποιηθεί στους εντολείς σας σχετική αγωγή, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την οποία θα ήταν χρήσιμο να τους παρακαλέσετε να σας την επιδείξουν.

Πριν δε από την παραπάνω αγωγή έχουν κοινοποιηθεί εξώδικα, με δικαστικό επιμελητή, σε κάθε ένα από τα μέλη του ανυποστάτου συμβουλίου προς ιδιαιτέρα ενημέρωση.

Μετά από αυτά θα πρέπει να έχει γίνει σαφές στους εντολείς σας ότι δεν είναι νομιμοποιημένοι να διαγράψουν οποιονδήποτε αλλά ούτε και δικαιούνται να τελέσουν οποιαδήποτε πράξη εκπροσωπήσεως της ενώσεως προσώπων διότι ΔΕΝ είναι νόμιμη διοίκησις.

Περαιτέρω δεν είμεθα υποχρεωμένοι να γνωρίσουμε οτιδήποτε στους εντολείς σας διότι αποτελούν ανυπόστατη διοίκηση.

Υπομονή, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και πάλι.

 

Διαμαρτυρόμενοι εντόνως δι΄ όσα ανυπόστατα αναφέρουν οι εντολείς σας, τα οποία και αρνούμεθα εν συνόλω, ιδίως διαμαρτυρόμενοι δια την προσπάθεια να παρουσιάσουν ότι δήθεν αποτελούν αυτοί διοίκησιν και ότι δήθεν ο Ραφαήλ ντε Σιγούρα ίδρυσε νέο Ύπατο συμβούλιο, αλλά και την έντεχνη και εκ πονηρού  εμπλοκή του ονόματος του Νικολάου Παπαγιαννίδη ως δήθεν μέλους του Υπάτου Συμβουλίου με προφανή σκοπό την δια πλαγίου τρόπου εμπλοκή άλλων τεκτονικών αρχών.

Καλούμε τούς εντολείς σας να παύσουν άμεσα, να αυτοαποκαλούνται Ύπατο Συμβούλιο όπως και να παύσουν να ενοχλούν τα μέλη μας , άλλως σας δηλούμεν ότι θα ενεργήσουμε τα νόμιμα.

 

Με την ρητή επιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματος μας, αμέσως με την λήξη την της αποχής Δικηγόρων και Δικαστικών Επιμελητών, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδότω νομίμως το παρόν προς τον προς ον αυτό απευθύνεται προς γνώσιν και δια τας νομίμους συνεπείας αντιγράφων ολόκληρον το παρόν εις την έκθεσιν επιδόσεως αυτού.

 

Αθήναι 12.02.16

Οι εξωδίκως διαμαρτυρόμενοι

 

 

 

Prof.Dr. (H.c). ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΓΕΡΑΚΙΟΣ PhD

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ & ΣΥΜΒ. ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 63 – 10432 ΑΘΗΝΑΙ

Τηλ: 210 5222340 – 210 5222960

Fax: 210 5222901 Κιν.: 6932211521

bottom of page