Από τα Μεγάλα Συντάγματα του 1786

 

Η παγκόσμια αυτή ένωσις της οποίας ή αρχή ανάγεται εις την κοιτίδα τής ανθρώπινης κοινωνίας, είναι αγνή  ως προς τις παραδοχές και την διδασκαλία, σοφή , συνετή  και ηθική  ως προς τα διδάγματα, τις πρακτικές, τους σκοπούς και τα μέσα της. Συνιστάται κατ' εξοχήν διά τον φιλοσοφικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό αυτής σκοπό. Η ένωσις αυτή έχει ως σκοπόν, την Ομόνοια, την Ευημερία, την Πρόοδον και την Ευτυχία τού ανθρωπίνου γένους έν γένει, και ιδία ενός εκάστου ατόμου. Έτσι οφείλει να χρησιμοποιεί με ευστάθεια  κάθε ελπίδα και κάθε έργο ώστε να φθάσει προς εκείνον τον σκοπόν, τον όποιο μόνον άξιον εαυτής επαγγέλλεται.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανταλλαγή Μεγάλων Αντιπροσώπων.

 

Ο  ,  Υ.·. Μ.·. Τ.·. του Μητρικού Υπάτου Συμβουλίου όλου του κόσμου της Νοτίου Δικαιοδοσίας δια τις Hνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,  Ronald A. Seal  33°με επιστολή του προς τον Υ.·. Μ.·. Τ.·. δια την Ελλάδα Εμμ. Γερακιό 33° όρισε τον Κραττ.·. επ. Υ.·. Μ.·. Τ.·.  Σπυρίδωνα  Καμαλάκη 33° Μεγάλο Αντιπρόσωπο του Μητρικού Υπάτου Συμβουλίου του Κόσμου  στην Ελλάδα.

New Grand representative of the Mother Supreme Council of the world, Southern Jurisdiction, USA near the SC for Greece AASR

 

Sovereign Grand Commander Emeritus Illustrious Spyros Camalakis, 33°, has  filled the position of the Grand Representative of the Mother Supreme Council of the world, Southern Jurisdiction, USA, near the SC for Greece AASR

Screenshot 2019-03-06 at 20.54.20.png

Supreme Council 33º for Greece

© 2015 by SR HERALD GREECE

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Supreme Council 33º for Greece AASR

Address:

Scottish Rite  Building Athens

Floors: 4,5,6,7.

2 Sourmeli Str. - 10438 Athens Greece.

 

Mailing Address:

P.O.Box 8142

Postal Code: 10200 Athens Greece 

 

Grand Secretary Tel:    +30 216 800 4604

                            Fax:  +30 216 700 1606

 

Gr.Comm.           Τel:    +30 216 900 2174

 

E mail: info@greecesupremecouncil33.com

 

Ωρες Γραμματείας: 17.30 - 20.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή

 

Secretariat hours : 17.30 - 20.00 Mo - Fr.