Από τα Μεγάλα Συντάγματα του 1786

 

Η παγκόσμια αυτή ένωσις της οποίας ή αρχή ανάγεται εις την κοιτίδα τής ανθρώπινης κοινωνίας, είναι αγνή  ως προς τις παραδοχές και την διδασκαλία, σοφή , συνετή  και ηθική  ως προς τα διδάγματα, τις πρακτικές, τους σκοπούς και τα μέσα της. Συνιστάται κατ' εξοχήν διά τον φιλοσοφικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό αυτής σκοπό. Η ένωσις αυτή έχει ως σκοπόν, την Ομόνοια, την Ευημερία, την Πρόοδον και την Ευτυχία τού ανθρωπίνου γένους έν γένει, και ιδία ενός εκάστου ατόμου. Έτσι οφείλει να χρησιμοποιεί με ευστάθεια  κάθε ελπίδα και κάθε έργο ώστε να φθάσει προς εκείνον τον σκοπόν, τον όποιο μόνον άξιον εαυτής επαγγέλλεται.

Screenshot 2020-01-03 at 15.44.11.png
 Scales of Justice

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Greece and the Mother Supreme Council of the World
SGC at large, of the Mother SC of the World, SJ USA Ill. James D. Cole 33°, with our SGC Emm. Gerakios 33º and Emer. SGC S. Camalakis 33º
Past SGC at large, of the Mother SC of the World, SJ USA Ill. Ronald Seale 33°, with our SGC Emm. Gerakios 33º and Emer. SGC S. Camalakis 33º

Supreme Council 33º for Greece

© 2015 by SR HERALD GREECE

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

 Supreme Council 33º for Greece AASR

Address:

Scottish Rite  Building Athens

Floors: 4,5,6,7.

2 Sourmeli Str. - 10438 Athens Greece.

 

Mailing Address:

P.O.Box 8142

Postal Code: 10200 Athens Greece 

 

Grand Secretary Tel:    +30 216 800 4604

                            Fax:  +30 216 700 1606

 

Gr.Comm.           Τel:    +30 694 0310 203

 

E mail: info@sc33greece.org

 

Ωρες Γραμματείας: 17.30 - 20.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή

 

Secretariat hours : 17.30 - 20.00 Mo - Fr.