top of page

Wall street και τεκτονισμός

Γράφει ο ΥΜΤ, Καθ.Δρ. Εμμανουήλ Γερακιός 33ºΣας προσκαλώ να εξετάσουμε μαζί τον παραλληλισμό μεταξύ της τεκτονικής πραγματικότητας και των κινήσεων στο χρηματιστήριο.


Παρουσιάζεται άνετα ένας παραλληλισμός με την τεκτονική πραγματικότητα.

Μια χρηματιστηριακή φούσκα είναι μια σημαντική αύξηση των τιμών των μετοχών χωρίς αντίστοιχη αύξηση της αξίας των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν.

Η αποτίμηση μιας εταιρείας θα πρέπει να καθορίζεται από τα θεμελιώδη επιχειρηματικά της στοιχεία. Κυρίως την νομιμότητα συστάσεως και νομιμότητα συναλλαγών, τα κέρδη, τον ρυθμό ανάπτυξης και παρόμοιους παράγοντες. Σε μια φούσκα κυριαρχεί η κερδοσκοπία και η ευφορία.Το χρηματιστήριο και οι τεκτονικές δομές, αν και φαίνονται σαν διαφορετικοί κόσμοι, έχουν πολλές ενδιαφέρουσες ομοιότητες. Και τα δύο συστήματα βασίζονται σε μια μορφή "αξίας" που μπορεί να είναι τόσο υλική όσο και πνευματική.

Η "αξία" σε μία τεκτονική οργάνωση καθορίζεται από διάφορους παράγοντες: την ιστορικότητα, τη σοφία και παράδοση που μεταφέρεται, την ποιότητα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δομής που προσφέρει.

Ωστόσο, όπως στο χρηματιστήριο, μπορεί να υπάρξει μια τάση "υπερεκτίμησης" της αξίας μιας συγκεκριμένης οργάνωσης ή συστήματος εντός του τεκτονισμού.


Στην περίπτωση του τεκτονισμού, η "φούσκα" μπορεί να είναι η υπερεκτίμηση της σημασίας ή της επιρροής μιας συγκεκριμένης Οργανώσεως χωρίς αντίστοιχη "πραγματική" αξία σε νομιμότητα, ήθος, γνώσεις ή πρακτικές δεξιότητες.


Στο τεκτονισμό, η "νομιμότητα" μπορεί να αφορά την αυθεντικότητα μιας οργανώσεως, την τήρηση των νόμων, κανόνων και των παραδόσεων, καθώς και την ηθική συμπεριφορά των μελών της.


Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως και στον τεκτονισμό υπάρχει η δυνατότητα για "φούσκες". Μπορεί κάποιες φορές να γίνεται υπερβολική προσοχή σε εξωτερικά σύμβολα, τίτλους ή ιεραρχίες, και λιγότερη στην ουσιαστική "αξία" που προσφέρει μια τεκτονική οργάνωση.

Αυτό που είναι κρίσιμο εδώ είναι η "αποτίμηση" των οργανώσεων και των τεκτονικών πρακτικών με βάση τα "θεμελιώδη στοιχεία", όπως η κανονικότητα της δημιουργίας της, η ποιότητα της εκπαίδευσης, η ειλικρίνεια των μελών και η ουσία των διδαχών, παρά τα εξωτερικά σύμβολα και τις επιφανειακές εντυπώσεις. Αλλιώς, κινδυνεύουμε να βυθιστούμε σε μια "τεκτονική φούσκα", όπου η πραγματική αξία και η ουσία χάνονται στο θόρυβο της κερδοσκοπίας και της ευφορίας.


Η νομιμότητα και η διαφάνεια είναι θεμελιώδεις για την αξιολόγηση μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο.Το κλειδί, τόσο στο χρηματιστήριο όσο και στο τεκτονισμό, είναι η διαχείριση των προσδοκιών και η διαφάνεια. Η "ανάπτυξη" μιας τεκτονικής οργανώσεως πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά επιτεύγματα και στην αξία που προσφέρει στα μέλη της και στην κοινωνία, όχι σε ενθουσιώδεις, αλλά αβάσιμες, υποσχέσεις ή προσδοκίες. Σε αντίθετη περίπτωση, το ρίσκο για μια "φούσκα" αυξάνεται, με αρνητικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους.


Σε τελική ανάλυση, τόσο στο χρηματιστήριο όσο και στον τεκτονισμό, η "αξία" πρέπει να καθορίζεται με προσοχή, ρεαλισμό και σεβασμό προς τους θεσμούς και τις παραδόσεις που τη διέπουν. Η αποφυγή "φουσκών" είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας.


Χειραγώγηση Χρηματιστηρίου και ΦούσκεςΌπως γνωρίζουμε, τα χρηματιστήρια είναι ευαίσθητα στην πληροφόρηση και την κερδοσκοπία. Μια αντίστοιχη "χειραγώγηση" μπορεί να λάβει χώρα και στις τεκτονικές οργανώσεις, όταν παράνομες ή απατηλές οργανώσεις προσπαθούν να ενσωματωθούν ή να λάβουν κάποιου είδους επικύρωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη και την ηγεσία των κανονικών τεκτονικών οργανώσεων να διασφαλίσουν ότι το "τεκτονικό χρηματιστήριο" παραμένει υγιές και αξιόπιστο.


Η διάδοση ή προώθηση μετοχών φούσκα στο χρηματιστήριο είναι μια πράξη που αποτελεί παραβίαση των νόμων και αντίκειται στην ευρύτερη αρχή της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης. Όμοια, ο τέκτονας που προωθεί ή προτείνει συμμετοχή σε μη νόμιμη ή συκοφαντεί και απαξιώνει μία κανονική τεκτονική οργάνωση συμπεριφέρεται ανεύθυνα και έκνομα, ανοίγοντας τον δρόμο για αμφισβήτηση και δυσπιστία στην τεκτονική κοινότητα.


Σε τελική ανάλυση, η διαχείριση του "χρηματιστηρίου του τεκτονισμού" είναι μια διαρκής διαδικασία που απαιτεί επαγρύπνηση, διαφάνεια και υπευθυνότητα από όλα τα μέλη της τεκτονικής κοινότητας. Η ύπαρξη ενός υγιούς και αξιόπιστου "χρηματιστηρίου" εξασφαλίζει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της τεκτονικής παράδοσης, προστατεύοντας την από εξωτερικές απειλές και εσωτερικές αδυναμίες.Comments


bottom of page