Η ενημέρωση σας από τον Ανθ. Μ.Τ. αναφορικά με την πρόταση μας προς επίλυση των διαφορών μεταξύ των