Τμημα της γνωστοποίησης του νέου Υπάτου Συμβουλίου.
Αποκλειστική Είδηση !Σήμερα ο Κραταιότατος Αδελφός Ραφαήλ Ντε Σιγούρα γνωστοποίησε επισήμως την συγκρότηση Υπάτου Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων ανέφερε: ".... Δυνάμει της με αρ 590/2015 Αποφάσεως του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου και πάλι αναλαμβάνω το σκήπτρο του Υπάτου Συμβουλίου συγκροτώντας αυτό όπως ορίζει το καταστατικό μας, ο Νόμος της Πολιτείας αλλά και η Μυητική μας παράδοση. ....... ........................................ Από την εγκατάσταση του Πρίγκηπα Ροδοκανάκη, ως Υπάτου, το έτος 1872 έως και την εγκατάσταση μου υπήρχε απόλυτη μυητική διαδοχή και διατήρηση της εσωτερικής μας παραδόσεως. Η παράδοση αυτή θρυμματίστηκε όταν στις 10-11-2008 με παράνομο τρόπο απομακρύνθηκα από το ύπατο και ομοίως παρά το καταστατικό και τον νόμο συγκροτήθηκε ύπατο συμβούλιο από μη δικαιουμένους προς αυτό..... ......................................... Όλα τα παραπάνω είναι θέμα του Σκωτικού Τύπου και αυτός θα τα λύσει και θα βρει πάλι τον δρόμο του. Άδικα εμπλέκουν άλλοι, άλλες τεκτονικές δυνάμεις για να στρέψουν αλλού τα βλέμματα. Να μην εμπλέκουν κανένα και ιδίως να μην εμπλέκουν τον Συμβολικό Τεκτονισμό που δεν έχει καμία ανάμιξη ή ρόλο στα θέματα του Φιλοσοφικού όπως και ο Φιλοσοφικός Τεκτονισμός δεν πρέπει να έχει καμία ανάμιξη στα θέματα του Συμβολικού. Ήδη έχει ασκηθεί αγωγή για την αναγνώριση του ανυποστάτου της φερομένης Διοικήσεως του φερομένου Υπάτου Συμβουλίου. Το δικαστήριο και πάλι θα εφαρμόσει τούς νόμους και το καταστατικό μας ακολουθώντας τα ήδη νομολογημένα από τον Άρειο Πάγο . ............................ Εγώ θα εκτελέσω το έργο μου ως ο τελευταίος, αυτήν την στιγμή, κρίκος της μυητικής Παραδόσεως. Ήδη έχει συγκροτηθεί αρχικό Ύπατο Συμβούλιο. Οι ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν έως το τέλος του Ιανουαρίου. Το υπό το σκήπτρο μου Ύπατο Συμβούλιο σέβεται τις δραστηριότητες των άλλων μεγάλων τεκτονικών Δυνάμεων, και δεν επιθυμεί μα κανένα τρόπο να δημιουργήσει οποιοδήποτε κλίμα έστω κατ ιδέα παρεμβολής ή επηρεασμού καθ οιονδήποτε τρόπο. Θα είμαι μαζί σας γιατί αυτό είναι το έργο μου..."

Supreme Council 33º for Greece

© 2015 by SR HERALD GREECE

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

 Supreme Council 33º for Greece AASR

Address:

Scottish Rite  Building Athens

Floors: 4,5,6,7.

2 Sourmeli Str. - 10438 Athens Greece.

 

Mailing Address:

P.O.Box 8142

Postal Code: 10200 Athens Greece 

 

Grand Secretary Tel:    +30 216 800 4604

                            Fax:  +30 216 700 1606

 

Gr.Comm.           Τel:    +30 694 0310 203

 

E mail: info@sc33greece.org

 

Ωρες Γραμματείας: 17.30 - 20.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή

 

Secretariat hours : 17.30 - 20.00 Mo - Fr.